Intredo

Skontaktuj się z nami:

Adres

Intredo Media Sp. z o.o.
Armii Krajowej 19
30-150 Kraków
POLAND

Contact

Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie.

KRS: 0000325664
NIP: 676-24-12-023
Kapitał zakładowy: 100 000 PLN

kontakt kariera o nas